.

16. Liwocz

Liwocz

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180046
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 327,7 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  92%
Gminy:  Brzyska, Skołyszyn
 Województwo  małopolskie – 8%
Gminy:  Szerzyny

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Charakterystyka obszaru

Pasmo Liwocza i Rysowanego Kamienia stanowi naturalne przedłużenie Pasma Brzanki tworząc charakterystyczny fałd Brzanka - Liwocz. Obszar ostoi obejmuje południowe zbocze góry Liwocz porośnięte lasem liściastym, iglastym  i mieszanym. Teren zbudowany jest głównie z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli, na których wykształciły się gleby brunatne i brunatne kwaśne. Występują tu siedliska żyznych buczyn, a także rzadkie rośliny chronione:  orlik pospolity, wroniec widłak, śnieżyczka przebiśnieg, kłokoczka południowa, paprotnik kolczasty, sałatnica leśna miesiącznica trwała, żywiec gruczołowaty.  Faunę obszaru stanowią:  ptaki: puszczyk uralski i zwyczajny, krogulecgrubodzióbdzięcioł białogrzbietowy ,  gady i płazy. Można tu spotkać motyla - pazia żeglarza oraz  ryjówkę aksamitną.

Klasy siedlisk:

- lasy liściaste – 24%,
- lasy iglaste –  27%,
- lasy mieszane – 49%,

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Rezerwat przyrody Liwocz

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

 Zagrożenia:

 Brak zidentyfikowanych zagrożeń

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Siedliska

Kod

Nazwa siedliska

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Gady i płazy

1193

Kumak górski

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Gady i płazy

Padalec zwyczajny

Ropucha szara

Jaszczurka zwinka

Jaszczurka żyworodna

Salamandra plamista

Traszka zwyczajna

Żaba trawna

  

Mapa poglądowa:

16-1 

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH18046

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3243 razy