.

6. Kościół w Skalniku

Kościół w Skalniku

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180037
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski 
Powierzchnia: 350,6 ha
Region administracyjny:
Województwo  podkarpackie –  100%
Gminy: Nowy Żmigród
Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 Charakterystyka obszaru

Ostoja obejmuje kościół parafialny pw. Św. Klemensa I Papieża w Skalniku wraz z najbliższym otoczeniem, miejscem bardzo intensywnego żerowania nietoperzy. Kościół położony jest na wschodnim stoku góry Jeleń, w paśmie Magury, w środku wsi przy mało ruchliwej lokalnej drodze. Ze wszystkich stron otoczony jest niewysokim kamiennym murkiem i kilkudziesięcioletnimi drzewami (lipy, jesiony, klony i dęby). Obszar w promieniu kilku kilometrów pokrywają głównie lasy i tereny rolnicze.. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza nocka dużego. Leżące w najbliższym sąsiedztwie ostoje Wisłok z Dopływami, Łysa Góra, Ostoja Magurska zapewniają idealne miejsca żerowania.

Skalnik jest jedną z najstarszych parafii w południowej Polsce, a  swymi początkami sięga IX wieku. Pierwszy kościół stał tu już na początku X wieku, obecny murowany wybudowany został w latach 1909-1911. W 1962 roku kościół stał się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej "Królowej Gór".

Klasy siedlisk:

- lasy iglaste – 24%

- siedliska łąkowe i zaroślowe

- 5%,- siedliska rolnicze – 71%

Formy ochrony istniejące w obszarze:

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

 Zagrożenia:

 Do najważniejszych zagrożeń zaliczamy:

  • Usunięcie część zadrzewień (lub ich złe cięcie) z okolic kościoła
  • Nieodpowiednio przeprowadzona (lub w niewłaściwym czasie) modernizacja obiektu
  • Zbyt silne oświetlenie zewnętrzne budynku

Najistotniejszym zagrożeniem jest montaż kolejnych reflektorów dużej mocy oświetlających zewnętrzną bryłę budynku. W dalszej perspektywie czasowej zagrożeniem może być remont kościoła. Przeprowadzony w niewłaściwym terminie i w niewłaściwy sposób może doprowadzić do zmniejszenia liczebności kolonii rozrodczej lub jej eliminacji.

                                                                          Gatunki ważne dla Europy

Ssaki

1324

Nocek duży

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

Ssaki

Borowiec wielki

Mapa poglądowa:

6-1

Mapy szczegółowe: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?obszar=PLH180037

Źródła danych:

  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  • Europejska Agencja Środowiska
Czytany 3285 razy