O Fundacji

Fundacja Ekologiczna "CZYSTA WISŁOKA" z/s w Tarnowie powołana została dnia 30 maja 1990 roku, w celu wspierania działań służących ochronie wód Wisłoki oraz pomocy w racjonalnym rozwiązywaniu problemów gospodarki wodnej w jej dorzeczu.

 
Czytaj dalej
 

Fundacyjny Ośrodek Szkolenia i Informacji Technicznej

 
 

Dokumentacje

Opracowywanie dokumentacji dotyczących: -emisji do powietrza, -gospodarki wodnej i ochrony wód, -uciążliwości akustycznej, -gospodarki odpadami

 
 

Raporty

Sporządzanie raportów wymaganych przy ocenach oddziaływania przedsięwzięć budowlanych na środowisko, koniecznych do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

 
 

Pomiary

Wykonywanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, jakości wód i ścieków, badania osadóe i odpadów

 
 

Szkolenia

Prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązków korzystających ze środowiska

 
 
 

 

 

 
 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Fundacja Ekologiczna "Czysta WIsłoka" pozyskuje środki na cele statutowe wyłacznie z działalności gospodarczej. Prowadzona jest ona w placówkach handlowo-usługowych w Tarnowie i Mielcu oraz w Fundacyjnym Ośrodku Szkolenia i Informacji Technicznej w Tarnowie. 

Fakty o nas

W swojej 27-letniej działalności wykonaliśmy m.in.: 

Biuletynów Informacyjnych

Szkoleń w ochronie środowiska

Dokumentacji technicznych

Konsultacji w ochronie środowiska