.
Natura 2000

Natura 2000 (19)

19. Puszcza Sandomierska

Puszcza Sandomierska

Podstawowe informacje:
Kod: PLB180005 
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 129 115,6 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Dzikowiec, Mielec, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Jeżowe, Nisko, Sędziszów Małopolski, Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski, Świlcza, Stalowa Wola, Bojanów, Zaleszany, Grębów

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Rzeszowie

18. Dolna Wisłoka z dopływami

Dolna Wisłoka z dopływami

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180053
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia:  453,7 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Czarna, Pilzno,m.Dębica, Dębica, Żyraków, Gawłuszowice, m.Mielec, Ostrów, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie, Mielec, Przecław

Sprawujący nadzór :
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

17. Las nad Barciejową

Las nad Braciejową

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180023
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 1440,2ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: m.Dębica, Dębica, Ropczyce

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

16. Liwocz

Liwocz

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180046
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 327,7 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  92%
Gminy:  Brzyska, Skołyszyn
 Województwo  małopolskie – 8%
Gminy:  Szerzyny

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

15. Golesz

Golesz

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180031
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
 Powierzchnia: 260,9 ha
Region administracyjny:
 Województwo podkarpackie –  100%
Gminy:  m.Jasło, Jasło, Kołaczyce

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

14. Łąki nad Młynówką

Łąki nad Młynówką

Podstawowe informacje:

Kod: PLH180041
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 51 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło, Skołyszyn

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

13. Las Niegłowicki

Las Niegłowicki

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180040
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 30,8 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Jasło

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

12. Józefów-Wola Dębowicka

Józefów - Wola Dębowiecka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180033
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 60,5 ha
Region administracyjny:Województwo podkarpackie – 100%
Gminy: Dębowiec, Osiek Jasielski

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

11. Wisłoka z dopływami

Wisłoka z dopływami

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180052
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)Region biogeograficzny: kontynentalny 
Powierzchnia: 2653,1 ha
Region administracyjny: Województwo małopolskie –13%
Gminy: Gorlice, m.Gorlice, Biecz, Ropa Sękowa, Lipinki,Województwo podkarpackie –  87%Gminy: Jodłowa, Pilzno, Dębowiec, Krempna, Skołyszyn, Brzyska, Brzostek, Jasło, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec, Chorkówka Jedlicze, Kołaczyce

Sprawujący nadzór :
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

10. Jasiołka

Jasiołka

Podstawowe informacje:
Kod: PLH180011
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk (SOO)
Region biogeograficzny: alpejski
Powierzchnia: 686,7 ha
Region administracyjny:
Województwo podkarpackie –  100%
Gminy: Chorkówka, Dukla, Jedlicze, Miejsce Piastowe

Sprawujący nadzór :
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie